Der er to bestyrelser på EnergiCenter Voldparken. Den ene er Fonden DSI, der har med drift at gøre, og den anden er Udviklingsforeningen der tager sig af al udvikling i huset. 

EnergiCenter Voldparken er drevet af frivillige og ansatte med en særlig entreprenør- og organisationsånd. Visionen blandt en gruppe frivillige var fra starten af at skabe et dynamisk kraftcenter, som kan noget andet end kommunen. Det var ikke at skabe et kommunalt eller socialt projekt, men at skabe et hus som bygger på lokalområdets og de frivilliges energi – og som løser opgaver for kommunen på en ny og innovativ måde til gavn for lokalområdet. Så vidt vi ved, er vi det eneste sted i Danmark, som har netop vores model.

Udviklingsforeningen blev dannet i 2011. Udviklingsforeningen er en paraplyorganisation for foreninger, der vil tage del i udviklingen af EnergiCenter Voldparken. Udviklingsforeningen er solidt forankret i den folkeoplysende foreningstradition, hvor aktiviteter forankres i demokratiske og åbne foreninger med kontingentbetalende medlemmer. Udviklingsforeningen har driftsaftalen med Københavns Kommune om at drive frivilligcentret.

<- tilbage til Frivilligcenter 

energicenter-voldparken-foreninger-cykel-600px-1