Velkommen tilbage!

EnergiCenter Voldparken er genåbnet med en række forholdsregler, for at alle kan færdes trygt og sikkert. Disse forholdsregler skal følges ved brug af vores faciliteter således, at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19. Vi arbejder os hen imod en fuldstændig åbning af alle faciliteter, men sådan som situationen er lige nu, er der stadig faciliteter der holdes lukket.

 

Retningslinjer gældende for sportshallerne og lokalerne i Foreningshuset:

 • Alle omklædnings-/badefaciliteter er som udgangspunkt lukket ned, men har I et stort behov for brug heraf, bedes I kontakte os for en særaftale.
 • Foreningskøkkenet er lukket ned, og kan ikke benyttes.
 • Loungen er lukket ned, og kan ikke benyttes.
 • Maksimum antal af personer i lokalerne skal overholdes: 15 personer i foreningslokale 005, 20 personer i foreningslokale 204, 17 personer i krealokalet og 22 personer i bevægelseslokalet.
 • I skal i videst muligt omfang selv medbringe udstyr.

 

 • I skal selv medbringe sprit til at rengøre udstyr før og efter brug.
 • I skal selv rengøre/spritte håndtag og kontaktflader af i haller og lokaler før og efter brug.
 • I skal forlade faciliteten senest 5 min. før tiden udløber.
 • I skal sørge for grundig håndvask når i ankommer og forlader faciliteten, samt overholde gældende retningslinjer for hygiejne.
 • I skal sætte jer ind i de pågældende retningslinjer der gælder for jeres forening, og sørge for at informere alle jeres medlemmer herom.

 

Det gør vi for at mindske risiko for smittespredning:

 • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion.
 • Vi sørger for håndsprit og overfladerens i alle sportshaller og lokaler.
 • Vi opsætter skiltning med oplysninger om sikkerhedsregler i alle sportshaller og lokaler.
 • Vi anbefaler, at I holder afstand og udviser hensyn til hinanden og stedets medarbejdere. Hvis du udviser symptomer på Covid-19, bedes du blive hjemme og ikke benytte faciliteten.

På EnergiCenter Voldparken ønsker vi at anerkende de små eller store initiativer som gør, at den enkelte kommer en lille smule gladere igennem denne tid, hvor vi må holde os på afstand. Det kom der en fin lille sang ud af, hvor vi gerne ville hylde en af de mange seje lokale corona-helte!

Hjælp, støtte og rådgivning under Corona-krisen. 

Ved at klikke ind på nedenstående link, åbnes en “corona-guide” der løbende opdateres.

–> følg linket her

Guiden indeholder både:

 • Generel information om covid-19 i Danmark
 • Muligheder for praktisk hjælp og støtte
 • Rådgivning til særligt udsatte grupper 
 • Kvinder og børn udsat for vold
 • Psykologiske rådgivning til børn og voksne
 • Føler du dig ensom eller utryg?
 • Lektiehjælp og skole
 • Rådgivning til foreningslivet
 • Vil du hjælpe?

Corona-tilbud i lokalområdet.

Fritidscenter Brønshøj-Husum tilbyder online fritidsaktiviteter, som foregår på klubbernes facebooksider. Aktiviteterne henvender sig primært til eksisterende brugere mellem 10 og 17 år, men alle andre er velkomne til at deltage på lige fod.

Link til Portens facebookside: https://www.facebook.com/Porten-Fritidscenter-Brønshøj-Husum-111552680490867/

Link til Klubtoramas facebookside: https://www.facebook.com/Klubtorama-Fritidscenter-Brønshøj-Husum-1923567647925890/

 

Beboerrådgiverne hos Tingbjerg forum, den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse, kan hjælpe dig på telefon eller mail, hvis du har økonomiske eller sociale udfordringer. Ungevejledere er klar på telefonen og hjælper med uddannelsesvejledning og hjælp til at søge fritidsjobs. Se kontaktoplysninger – og følg med i relevante informationer fra Tingbjerg på deres hjemmeside eller facebookside. De holder påskeferie, men er tilbage igen d. 14 april.