Bevægelsessalen

Bevægelsessalen er den ene af EnergiCenter Voldparkens to mindre sale. Lokalet er på størrelse med en klassisk gymnastiksal på 10×20 meter, og kan rumme maksimalt 50 aktive personer. Bevægelsessalen kan bruges til bevægelsesaktiviteter som gymnastik, kampsport, dans, legestuer m.m. Det er ikke tilladt at spille bold i salen.
I lokalet er der spejlvæg, musikanlæg med trådløs mikrofon samt diverse redskaber til motorisk udvikling og springgymnastik.

HUSK! At bevægelsessalen kun kan bookes af folkeoplysende foreninger gennem foreningsportalen på: https://foreningsportalen.kk.brnd.com/

<– tilbage til faciliteter