Bestilling af gårdmand

Det er vigtigt at I anvender følgende kontaktformular i forbindelse med at I indrapportere hvis I oplever skader på faciliteterne. Også selvom det ikke er jer der har forårsaget skaden. På den måde kan vi hurtigere udbedre skaden. 

Giv en kort beskrivelse af opgave / skade: