Trygfondsprojektet ”Flere ind i ForeningsDanmark”

Udviklingsforeningen, og herunder Frivilligcenteret på Energicenter Voldparken, modtog i juli 2019 tilsagn fra Trygfonden om en bevilling på 900.000 kr. til projekt ”Flere ind i ForeningsDanmark”. Projektet at planlagt til at løbe over 3 år og kan ses som en løftestang eller vitaminindsprøjtning i forhold til at realisere en række af Energicenter Voldparkens mål og visioner. Fem foreninger der holder til på EnergiCenter Voldparken er en del af projektet, og skal være med til at løfte nogle af projektets formål.

Formålet med projektet er:

  • At flere beboere i Voldparken, Tingbjerg og Husum bliver en del af positive forpligtende lokale fællesskaber baseret på den frivillighed, som udgør ForeningsDanmark.
  • At styrke sammenhængskraften og udnytte potentialet, hvor mange foreninger og frivillige i dag mødes på tværs af etnicitet.
  • At etablere samarbejder med allerede eksisterende, men også nye foreninger med henblik på at udvikle aktiviteter for børn og unge fra lokalområdets udsatte boligområder.