”Flere ind i ForeningsDanmark” og “Din Fritid”

Frivilligcenteret på Energicenter Voldparken gennemførte i perioden 2018-2022 projektet ”Flere ind i ForeningsDanmark” med støtte fra Trygfonden, som havde til formål at bygge bro mellem lokale børn og unge og det lokale foreningsliv.

Erfaringerne fra projektet blev brugt til at opstarte netværket “Din fritid”, som består af aktører som arbejder med børn og unge og fritidsliv. Sammen afholdes Din Fritidsfestivalen en gang årligt med deltagelse af områdets skoler, bolig sociale helhedsplaner og foreninger.

Som led i arbejdet med at udgives børnekataloget, som omdeles på skoler og klubber. Download børnekataloget her: