EnergiCenter Voldparken er for alle – unge såvel som ældre – der vil deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur. Mere end 70 frivillige foreninger og projekter benytter vores tilbud.

EnergiCenter Voldparken er et hus drevet af frivillige og for frivillige. Vi har aktiviteter indenfor sundhed, idræt, natur og kultur. De to frivillige bestyrelser (Udviklingsforeningen og Fonden DSI) driver en virksomhed, der har ansat folk til at lave mad til børnehaverne, gøre rent og lave tekniske og administrative opgaver for kommunen. Den energi som frivillige lægger i EnergiCenter Voldparken er drivkraften til udvikling af stedet. Overskuddet går til at udvikle huset. Samtidig støtter vi de frivillige, som vil gøre en indsats for andre.

Historien
Da Voldparkens Skole lukkede i 2008 gik naboerne, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og en række af de foreninger som havde aktiviteter på skolen sammen om at genåbne skolen.

Der kom en områdefornyelse (et områdebaseret kommunalt projekt med støtte fra Byfornyelsesmidler) til og støttede opstarten og organiseringen af de frivillige til det som EnergiCenter Voldparken er i dag. Børne- og Ungeforvaltningen placerede 350 udflytter børnehavebørn i det halve af huset. Langsomt udfoldede idéen sig med et brugerdrevet hus, som solgte ydelser til kommunen og skabte rammer for frivillige og foreninger. Vi har i dag samarbejdsaftaler med tre forvaltninger under Københavns Kommune.

Med kommunen som samarbejdspartner fik frivillige fra lokalområdet sat skub i at skolen igen kunne emme af liv. De insisterede på at skolen ikke skulle stå tom og at faciliteterne kunne fornys for igen at blive brugt på nye måder. På den måde blev det gamle biologilokale til et krea-lokale med plads til blandt andet kunstmaling og syning. Klasselokaler blev omdannet til mødefaciliteter og bevægelseslokaler. Og det gamle madlavnings lokale blev omdannet til nye moderne forenings- og kursuskøkkener. Haller og sale blev istandsat og senest er der kommet en helt ny hal med plads til 300 tilskuere. Derudover voksede der bogstaveligt talt nyt planteliv op af jorden ved den gamle pedelbolig der ellers var brændt ned og stod tilbage i ruiner. I dag har byhaven verdens største hamlballehave. Det har været en lang og sej kamp, men fra at have være en lukket skole der visnede hen, emmer stedet igen af liv og aktivteter. 70 foreninger bruger i dag stedet til forskellige idræt-, kultur- og naturaktiviteter.

Vi har skrevet mere om samarbejdet med kommunen på web-mediet Den Offentlige.

Hvad er EnergiCenter Voldparken i 2019?
Vi lever op til ordsproget: ”kært barn har mange navne”: vi er et frivilligt drevet kultur og idrætshus, et frivilligcenter, et forsamlingshus, et mødested, et kraftcenter, et aktivitetshus. Vi yder også at sige, at EnergiCenter Voldparken er et ”mulighedernes hus”. Vi kan nogle ting, som kommunen ikke kan og vi skal gøre det anderledes end kommunen.

I det vi råder over de mange faciliteter på EnergiCenter Voldparken, kan vi stille rammer til rådighed for foreninger, frivillige og kommunale aktører.  Og vi udvikler hele tiden rammerne. Vi tilbyder også hjælp og rådgivning til frivillige og foreninger til opstart af aktiviteter og vi arbejder på at styrke fællesskabet mellem foreningerne og med lokalområdet med aktiviteter, som vi selv starter fx folkekøkken og byhave.

Hvilke muligheder er der på EnergiCenter Voldparken?
Der er mange potentialer og muligheder i huset med to gymnastiksale, en stor hal og en idrætshal med plads til 300 tilskuere. Vi har fire foreningslokaler i Foreningshuset og mange kvadratmeter grønt areal med tilknytning til Vestvolden og Utterslev Mose, som vi gerne deler med andre. Vi har udviklet et produktionskøkken med en økologiprocent tæt på 100, fire foreningslokaler med forskellig profil efter brugernes ønsker, et undervisningskøkken og et foreningskøkken. Der er også udviklet verdens største halmballehave, udekøkken, hønse- og kaningård, som frivillige kan være med til at passe.

Vi gør meget ud af at fortælle, at vi ikke står for aktiviteterne med undtagelse af folkekøkken og byhave. Alle faste aktiviteter er organiseret, som foreninger med egne frivillige ledere.

Hvad motiverer de frivillige i bestyrelsen og ansatte på EnergiCenter Voldparken?
EnergiCenter Voldparken er drevet af frivillige og ansatte med en særlig entreprenør- og organisationsånd. Visionen blandt en gruppe frivillige var fra starten at skabe et dynamisk kraftcenter, som kan noget andet end kommunen. Det var ikke at skabe et kommunalt eller socialt projekt, men at skabe et hus som bygger på lokalområdets og de frivilliges energi – og som løser opgaver for kommunen på en ny og innovativ måde til gavn for lokalområdet. Så vidt vi ved, er vi det eneste sted i Danmark, som har netop vores model.

Det særlige ved EnergiCenter Voldparken er den energi, som frivillige har lagt og fortsat lægger i at omdanne og udvikle stedet. De frivillige har været rigtigt gode til at lave politisk lobbyarbejde og har ramt en nerve i Københavns Kommune, hvor der er et ønske fra politisk side om at støtte et lokalområde og afprøve nogle nye måder at samarbejde på. De gode energi fylder dagligt lokaler, haller og grønne områder.

EnergiCenter Voldparken er rundet ud af den folkeoplysende verden, som baserer sig på frivilligt arbejde, kontingentbetaling, regler og muligheden for at få indflydelse via bestyrelsesarbejde og generalforsamlinger.   Vi laver ikke socialt arbejde, men vi styrker igennem frivilligheden det lokale fællesskab.

Hvorfor er EnergiCenter Voldparken en succes?
Aktiviteterne på EnergiCenter Voldparken vokser år for år. Vi huser over 70 organiserede aktiviteter og lægger hus til mange arrangementer.

Opskriften på vores succes er, at EnergiCenter Voldparkens har udviklet den rette blanding af frivillighed, virksomhedsdrift og løsning af opgaver for kommunen på en måde som kommer lokalområdet til gavn.

Se video: EnergiCenter Voldparken på 1,27 min.

De frivillige i bestyrelserne har insisteret på at skabe en solid drift, frem for at løbe efter projekter, som har et højt aktivitetsniveau i starten og ofte dør ud, når projektkronerne forsvinder.

Den særlige ECV ånd
På ECV kommer du glad og går glad. Vi forlanger af vores frivillige og foreninger at de lægger bagagen ved døren og udøver deres aktivitet og går glade igen. Da ECV er noget vi deler og tager ejerskab til, og de frivillige og foreningerne passer særligt på faciliteterne og hinanden. Bestyrelsen og ansatte er lydhøre overfor brugernes ønsker og gør ting muligt, som ikke lader sig gøre andre steder.

Hvordan drives EnergiCenter Voldparken?
I populær tale siger vi at Fonden tager sig af bøvl og ballade og Udviklingsforeningen tager sig af al det sjove.

Udviklingsforeningen frivillighedens hjerte
Udviklingsforeningen blev dannet i 2011. Udviklingsforeningen er en paraplyorganisation for foreninger, der vil tage del i udviklingen af EnergiCenter Voldparken. Udviklingsforeningen er solidt forankret i den folkeoplysende foreningstradition, hvor aktiviteter forankres i demokratiske og åbne foreninger med kontingentbetalende medlemmer. Udviklingsforeningen har driftsaftalen med Københavns Kommune om at drive frivilligcentret, som hjælper udviklingen af frivillige aktiviteter, booking, kommunikation m.m.

Fonden DSI – musklerne bag stedet
Fonden DSI er en virksomhed med egen bestyrelse, som har driftsaftalerne omkring børnemad, gårdmandsvirksomhed og som har huslejeaftalen med Københavns Kommune, som gør det muligt at tilbyde lokaler, haller og udearealer til lokalområdet. Fonden er en selvejende institution, hvis overskud bliver geninvesteret i EnergiCenter Voldparken til gavn for lokalområdet.

Aktivitetsforeningen omsætter energien
Hvor udviklingsforeningen og fonden tager sig af at skabe rammerne, er Aktivitetsforeningen med til at udfylde rammerne med aktiviteter. Aktivitetsforeningen er et tilbud til frivillige, som brænder for en aktivitet, men ikke er vild med det organisatoriske arbejde, som ligger i at oprette og drive en forening. Du kan oprette hold under Aktivitetsforeningen, som står for medlemsregistrering m.m. Aktivitetsforeningen er den eneste af sin art i Københavns Kommune, hvor frivillige bogstavelig talt kan starte en aktivitet fra den ene dag til den anden uden at være forening.

Bestyrelsen – Fonden DSI ECV

 • Nicolaj Hvid – Formand 
 • Tommy Kristoffersen – Næstformand 
 • Karsten Brisell – Bestyrelsesmedlem
 • Jan Lindboe – Bestyrelsesmedlem
 • Mette Buss – Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen – Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken

 • Karsten Brisell – Formand 
 • Mads Kolte-Olsen – Næstformand 
 • Lars Søndergård – Sekretær
 • Sheikh M. Saleem – Bestyrelsesmedlem
 • Mikkel Houman – Kasser
 • Nikolaj Hvid – Bestyrelsesmedlem udpeget af Brønshøj Husum Lokaludvalg
 • Tobias Halbro – Suppleant 
 • Carsten Jakobsen – Observatør 

Bestyrelsen – Aktivitetsforeningen EnergiCenter Voldparken

 • Lars Søndergaard – Formand 
 • Karen Jensen – Bestyrelsesmedlem
 • Finn Markussen – Bestyrelsesmedlem
 • Allan Lund – Bestyrelsesmedlem