Disse kulturforeninger har deres gang på EnergiCenter Voldparken. Hvis du/I ønsker at deltage i foreningernes aktiviteter, skal du/I kontakte den enkelte forening.

Foreningen kan kontaktes på mail: sharifdot@yahoo.com.

  • Fra krusedulle til masterpiece. Kom og tegn og lav kreative projekter. Kontakt holdet på mail: mariatatianac@gmail.com.
  • Hjernegymnastik. Holdet er for alle der er interesseret i at dyrke hjernegymnastik på højskolemanér. Temaerne der bl.a. tales om er kærlighed, passion, lykke, egoisme, fællesskab. Kontakt Jørgen på mail: joergenbollp5@gmail.com.
  • Lektiecaféen Uglen. Hos Lektiecaféen Uglen kan du og dine børn få gratis lektiehjælp. Der er 4 frivillige til at hjælpe, og der kan komme flere, hvis behovet er der. Alle får hjælp efter tur, da man skriver sig på tavlen, hvis man ønsker hjælp. De frivillige er dygtige, søde, og de hygger sig med at hjælpe. Vi byder på saftevand og nøddesnacks, og alle er meget velkomne. Der er arbejdsro til at koncentrere sig, og vi værdsætter kvalitetstid og nærvær. Lektiecaféen finder sted mandag kl. 16:00-17:50, undtagen når der er skoleferie og helligdage. Der er ingen aldersgrænse. Kontakt holdet og Eva på mail: eva2008@live.dk.
  • Kunstnerklubben. Kunstnergruppen samler udøvende malere og personer med lyst til at male. Læs mere på deres hjemmeside, eller kontakt holdet på mail: kunst@kunstnerklubben2700.dk.

Brønshøj Backgammon Klub har både undervisning i backgammon samt deltager og afholder turneringer. Kontakt foreningen på mail: droob@voldflojen.dk.

Kontakt foreningen på mail: hasseh@dadlnet.dk.

Foreningen Cikaderne startede oprindeligt op i 2001 som Bellahøj Musicalkor med et beskedent antal sangere der alle brændte for én og samme ting: At synge på livet lyst! Louise Rosing-Schow blev ansat som dirigent i 2005 og siden da er korets medlemsskare vokset og vokset, og er efterhånden blevet en velfungerende forening med masser af ambitioner. Siden 2017 er det David Hendler der har svinget dirigent “stokken”, og har ledet koret i en endnu mere ambitiøs retning. Koret består pt. af 30 medlemmer i alderen 24 til 55 år, og medlemmerne er fordelt på 6 stemmegrupper. Entusiasme og Glæde er kendetegnende for koret og Ambitioner er der masser af – men der er selvfølgelig også plads til grin, hygge og kage under prøverne samt under de intense øveweekender. Foreningen varetages af en bestyrelse bestående af medlemmer fra koret, der hver har sit
ansvarsområde. Cikaderne øver hver torsdag kl. 19-21.45 på EnergiCenter Voldparken. Kontakt foreningen på mail: kristianmagersholt@gmail.com.

Koret kan kontaktes på mail: kcr1402@gmail.com.

Foreningen afholder foredrag, debatmøder, filmfremvisning og sociale sammenkomster. Kontakt foreningen på mail: kanunandishe@yahoo.com.

Kurdisk kvindeforening mødes og laver kreative ting sammen i krea-lokalet, syning, hækling ovs., samt mødes og laver mad sammen. Kontakt foreningen på mail: bayannoori@hotmail.com.

Gå til tysk eller engelsk hos Kursusringen. Kursusringen tilrettelægger og gennemfører kurser primært for pensionister og det gør vi med glæde, da vi ved, at der er et stort behov for det. De fleste af Kursusringens hold er oprettet som såkaldte “små hold” (handicaphold) med 7 deltagere – hvor underviseren kan nå rundt til alle. Der er altid tid til individuel vejledning uanset om det er på et bevægelseshold eller et kreativt hold. Kontakt Kursusringen på mail: hellestorm.kursusringen@gmail.com.

Lastivka er en ukrainsk ungdomsforening der afholder kulturarrangementer. Kontakt foreningen på mail: alinaprotsyk@gmail.com

Multi Kulti Kvindeforening mødes om forskellige kulturarrangementer og fællesspisninger. Kontakt foreningen på mail: nurkamila.kandela@gmail.com.

We are the umbrella organization for all the Nepalese in Denmark, and we are working together with Embassy of Nepal, Denmark. Here in Denmark we work to implement the global strategic approach being close to rest of the organization. You can read more about our organization, our strategic goals and objectives at: https://www.nrna.org/NRNA-Association-Who-we-are

For more information contact the organization at mail: rabindrainu@gmail.com.

  • Bridge. Foreningen spiller bridge på to niveauer i foreningslokale 204 om onsdagen kl. 13-17 og om torsdagen kl. 10-14. Holdende kan kontaktes på mail: aesbrh.vnl@mail.dk eller på tlf. 38808886.
  • Madhold. Kom og vær med på et hyggeligt madlavningshold hvor der i fællesskab laves en dejlig middag, som derefter spises sammen under socialt samvær. Vi har hold i foreningskøkkenet på 2. sal tirsdag i lige uger kl. 16-20, onsdag i lige uger kl. 16-20 og onsdag i ulige uger kl. 16-20. Kontakt Geert på mail: geert.sommer@gmail.com.

 

Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse: Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Alle er velkomne til at komme forbi. Deltagelse i kurser og aktiviteter forudsætter medlemskab af Ældre Sagen. Ikke-medlemmer kan deltage på udflugter og rejser.

Vi har en lang række aktiviteter fra IT-undervisning og assistance i hjemmet, sprogundervisning, socialt samvær, spændende rejser og udflugter, sportsaktiviteter og unikke servicetilbyd som tryghedsopkald, besøgsvenner og handymand. Se vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/brønshøj-vanløse for at finde mere information.

Kontakt os på tlf. 38808886, på e-mail aesbrh.vnl@mail.dk, på facebooke: Ældresagen Brønshøj-Vanløse eller på vores kontor: Ved Bellahøj Nord 12 B, 2700 Brønshøj – åbningstid: mandag – onsdag 10.00-12.00.