Bestilling af gårdmand

Det er vigtigt, at I anvender følgende kontaktformular i forbindelse med at I indrapporterer, hvis I oplever skader på faciliteterne – også selvom det ikke er jer, der har forårsaget skaden. På den måde kan vi hurtigere udbedre skaden. 

    Giv en kort beskrivelse af opgave / skade: